Vertrouwens contact personen

Aanspreekpunt

Als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag dan kun je contact opnemen met een van de vertrouwenscontactpersonen: Marlous van Megen en Lia Gaebler. Samen kijken we wat we kunnen doen. Vertrouwelijk natuurlijk!

Wij vervullen deze functie voor meerdere verenigingen op de Groenendijkse Kampen. Lia ook voor Shock '82 Cuijk. Wil je ons bereiken? Dan kan dat via onderstaand emailadres.

vcpcuijk@gmail.com

Wat doet de vertrouwenscontactpersoon (VCP) bij een vereniging?  

De VCP luistert naar iemands verhaal en helpt diegene zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen als het gaat over grensoverschrijdend gedrag. Zij kan iemand helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie, maar gewoon even praten kan ook. De VCP kan sparren met de vertrouwenspersoon van Centrum Veilige Sport Nederland.

De VCP is laagdrempelig aanspreekbaar als er vragen en/of zorgen zijn en bij situaties binnen de vereniging. De VCP hoort aan en verwijst door, maar is niet verantwoordelijk voor de oplossing en opvolging van een situatie of een signaal.

Daarnaast kan de VCP het bestuur binnen de vereniging ondersteunen met tips voor preventief beleid ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag.

Het bestuur van Handboogvereniging L'Arc heeft Marlous en Lia aangewezen voor de functie van vertrouwenscontactpersoon voor de vereniging.

Wat is grensoverschrijdend gedrag? 

Grensoverschrijdend gedrag in de sport gaat over discriminatie, intimidatie (agressie, geweld) en machtsmisbruik, pesten, doping drugs en alcohol, integriteit, matchfixing en seksuele intimidatie en misbruik.

Grensoverschrijdend gedrag in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, die: 

  • Door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren; 

  • Als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten; 

  • Plaatsvindt in de context van sport.

Taken VCP

De VCP heeft de volgende taken: 

  • Aanspreekpunt voor (bestuurs)leden, donateurs, ouders, vrijwilligers en werknemers van de vereniging voor problemen binnen de vereniging die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag;

  • Eerste opvang van bij signalen van grensoverschrijdend gedrag op de vereniging voor zowel individuen als teams;

  • Wanneer het bestuur rechtstreeks wordt benaderd, vervalt bovenstaande stap en speelt de VCP verder geen rol in de opvolging van een signaal;

  • Begeleiding van de melder van ongewenst gedrag in het verdere verloop van de melding;  

  • Beantwoording van vragen en verwijzing naar hulpinstanties; 

  • Registratie (anoniem) van meldingen en jaarlijkse rapportage (anoniem) aan het bestuur van de vereniging; 

  • Gevraagd en ongevraagd geven van adviezen en aanbevelingen aan het bestuur van de vereniging ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag.

Vertrouwelijkheid 

De VCP heeft een geheimhoudingsplicht. Alle meldingen worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Dat betekent dat hier alleen met derden over gesproken wordt met toestemming van de melder.

Wanneer er sprake is van (verdenking) van misdrijven zal de VCP ook zonder toestemming van de melder de politie of een andere geëigende instantie inschakelen zonder daarbij melding te maken van de naam van de melder. De VCP is gebonden aan de meldplicht seksuele intimidatie onder het sporttuchtrecht.

Wil je nog meer informatie over de rol van een vertrouwenscontactpersoon? Lees dan verder.

centrumveiligesport.nl
a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then